Clubavonden:
Elke derde woensdag van de maand, vanaf september t/m mei in de Westermolen, Molenstraat in Dalfsen. Aanvang 20 uur.

Jaarprogramma:
In samenspraak met de leden zorgt het bestuur voor een aantrekkelijk jaarprogramma. Zie  voor een overzicht onder "Programma".

Contributie:
De contributie bedraagt 40 euro per seizoen.

Bestuur Fotoclub Dalfsen:
Voorzitter: Jan Dijkhof & Gerard van Weerd
Secretaris:  Jan Harm Ramaker telf: 0529 - 433571
Penningmeester: Hans de Weerd
Bestuurslid: Riet Klumper
 

Historie:
Hier zijn een aantal pagina's te bekijken over de geschiedenis van de Fotoclub: klik op: 1 2 3 4 5 6 of 7