Programma van de Fotoclub Dalfsen seizoen 2018-2019

 

19 sept       : Opening van het seizoen. Verslag kascontrole en penningmeester
                     Begroting seizoen 2018-2019. Bespreking foto's "Kootwijk"                      deelnemers Kootwijktocht en "Eigen werk" voor de andere leden

17 okt         : Gezamenlijk onderwerp "Mens en techniek"
                     Definitief vaststellen selectie expositieonderwerp "Onderweg"

21 nov        : Lezing over "zwart-wit" fotografie                    

19 dec        : Bespreking resultaten fototocht naar (voormalig) abdij Sion bij                      Deventer

16 jan         : Nieuwjaarsreceptie. Gezamenlijk onderwep "zwart-wit". Laat                      dezelfde foto's zien in zowel kleur als zwart-wit en vertel waarom je                      in dit geval de voorkeur geeft aan zwart-wit.

20 feb         : Gezamenlijk onderwerp "Beeldenreeks". Het gaat niet om een                      traditioneel fotoverhaal, maar om (misschien meer abstracte)                      foto's (3 of 5) die bij elkaar horen qua vorm, kleurstelling, etc.
                                                                                                          
20 mrt         : Gezamenlijk onderwerp "Portretfotografie". Portert kan zijn het                      hoofd van een persoon, maar ook de hele persoon. Het kan ook                      een zelfportret zijn of een silhouet.

17 apr         : Expositie onderwerp “Cirkels in de natuur”. In de natuur tref je                      veelvuldig ronde vormen aan bij planten en dieren. Denk bijv. aan                      een opgekrulde varen in het voorjaar.

15 mei         : Jaarvergadering.
                     Presentatie/bespreking jaarprogramma 2019-2020.                      Bespreking resultaat fototocht Dearsgracht

Exposities   : Zie expositiepagina

Fotoketting, zo mogelijk digitaal aanleveren
                                  
Fototocht     : 27 okt of 13 okt klooster Sion bij Deventer
                    : 13 april  2019 -  Dwarsgracht

Aanvullende informatie voor leden