Programma van de Fotoclub Dalfsen seizoen 2017-2018

 

20 sept       : Opening van het seizoen. Verslag kascontrole penningmeester
                     Tonen eigen werk

18 okt         : Gezamenlijk onderwerp "Markt"
                             
15 nov        : Bespreking foto's van de fototocht "Schokland"
                         

20 dec        : Dia-series en fotoverhaal maximaal 5 foto’s

17 jan         : Inloop koffie- en thee, tonen eigen werk en nieuwjaarsreceptie

21 feb         : Gezamenlijk onderwerp "Eenzaamheid"
                                                                                                          
21 mrt         : Gezamenlijk onderwerp "(Uit)evenwicht/balans"

18 apr         : Expositie onderwerp “Onderweg”

17 mei         : Jaarvergadering. Vaststellen begroting 2018-2019
                      Afsluiting seizoen, presentatie programma nieuwe seizoen                      Gezamenlijk onderwerp "Sluitingen"

Exposities   : Permanent in “De Westermolen”
                   : De Mozaiek en De Wiekelaar
                                  
 
Fototocht     : 28 okt  2017  -  Schokland (dagdeel)
                    : 14 april  2018 -  Radio Kootwijk

Aanvullende informatie voor leden